۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑


Trang 1 trong tổng số 1 trang

TOPIC


Nếu chưa là thành viên của forum - hãy đăng ký ngay
Chào mừng bạn ghé thăm diễn đàn »[X]«
»»--thanhcong.forumvi.com--««


:::»+ Mời bạn đăng nhập tại đây+«:::

»++Chưa có tài khoản? Bấm Vào Để Đăng Ký +«
//
Share | 
 

 Tổng Hợp Các Đoạn Code JavaScRipt Hay Cho forum

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 

Admin

AVATAR~

         

Xem Thông Tin MEMBER
»»Admin
         
» Tổng số bài gửi : 309
» Join date : 03/04/2011


Cấp bậc thành viên
Chức hiệu:
------------------------
Admin

Danh vọng:
%/2000%

Tài năng:%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên
Shop 1 Shop 2
   Tổng Hợp Các Đoạn Code JavaScRipt Hay Cho forum   Sun Jun 26, 2011 8:32 amBài gửi

Bài Viết VI PHẠM


Code:

<SCRIPT language=JavaScript1.1>
function right(e) {
if (navigator.appName == 'Netscape' &&
(e.which == 3 || e.which == 2))
return false;
else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' &&
(event.button == 2 || event.button == 3)) {
alert('Chuc Mot Ngay Vui ve - Gui Wedsite Cho Ban Be Cua Minh Nha !');
return false;
}
return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</SCRIPT>


CODE Làm Thanh Tiêu Đề Web Chạy Trên Task Manager Khi Đóng Mở Web ..

---------------------------------------------------------------------------
Code:

<script language=javascript >

title_tmp1=document.title
if (title_tmp1.indexOf(">>")!=-1){
title_tmp2=title_tmp1.split(">>");
title_last="*~*"+title_tmp2[1];
title_last=title_last + "*~*" + title_tmp2[2];
}else{

if (title_tmp1.indexOf("*~*")!=-1){
title_tmp2=title_tmp1.split("*~*");
title_last="*~*"+title_tmp2[1];
if (title_last=="*~*"){title_last="*~*"};
if (title_last=="*~*"){title_last="*~*"};
}
else { title_last=" wWw.KyNiemB2.Top1.Vn "}
}


title_new=""+title_last+""
step=0

function flash_title()
{
step++
if (step==Cool {step=1}
if (step==1) {document.title='[----*'+title_new+'*----]'}
if (step==2) {document.title='[---*-'+title_new+'-*---]'}
if (step==3) {document.title='[--*--'+title_new+'--*--]'}
if (step==4) {document.title='[-*---'+title_new+'---*-]'}
if (step==5) {document.title='[--*--'+title_new+'--*--]'}
if (step==6) {document.title='[---*-'+title_new+'-*---]'}
if (step==7) {document.title='[----*'+title_new+'*----]'}
setTimeout("flash_title()",180);
}
flash_title()

</script>

CODE Chống Click Chuột Phải ... Và Làm "Giật Giật Web Nêu Người Xem Cứ Cố ý Click Right ...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Code:

<SCRIPT language=JavaScript>
document.onmousedown=click
var times=0
var times2=10
function click() {
if ((event.button==2) || (event.button==3)) {
if (times>=1) { earthquake() }
alert("Ban Ko Dc Click Chuot Phai");
times++ } }
function earthquake() {
alert("Ban Ko Dc Click Chuot Phai");
window.moveTo(0, 0)
window.moveTo(1, 1)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(8, Cool
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(10, 10)
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(8, Cool
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(1, 1)
alert("Giat Nhu Fiml Nha??!")
tremmors()
}
function tremmors() {
window.moveTo(0, 0)
window.moveTo(1, 1)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(8, Cool
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(10, 10)
window.moveTo(11, 11)
window.moveTo(12, 12)
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(8, Cool
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(1, 1)
tremmors()
}
</SCRIPT>

--------------------------------------------------------------------
CODE Làm Con Chuột Có Mấy Cái Vòng Chạy Chạy Xung Quanh ...
--------------------------------------------------------------------

Code:

<script language="JavaScript">
<!-- Mouse Attack by Kurt Grigg - http://www.btinternet.com/~kurt.grigg/javascript

var num=10;//Number of dots!
var vel=20;//Speed!
var col=new Array('#0080ff','#ffffff','#0000ff','#44ccff');//Dot colours, min 2!
var stopafter=60; //Stop and clear after x secondS!
//Nothing needs altering past here....................
var MAy=0;
var MAx=0;
var py=0;
var px=0;
var angle=0;
var distance=0;
var rep;
var ry=0;
var rx=0;
var tmr=null;
var n4=(document.layers);
var n6=(document.getElementById&&!document.all);
var ie=(document.all);
var o6=(navigator.appName.indexOf("Opera") != -1)?true:false;
var _d=(n4||ie)?'document.':'document.getElementById(" ';
var _a=(n4||n6)?'':'all.';
var _r=(n6)?'")':'';
var _s=(n4)?'':'.style';
var v=(n4)?"show":"visible";
var put=false;
stopafter*=1000;
if (n4||n6){
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function mouse1(e){
if (put) return false;
MAy = e.pageY-window.pageYOffset;
MAx = e.pageX;
}
if (n4) window.onMouseMove=mouse1;
else document.onmousemove=mouse1;
}
if (ie||o6){
function mouse2(){
if (put) return false;
MAy = (ie)?event.clientY:event.clientY-window.pageYOffset;
MAx = event.clientX;
}
document.onmousemove=mouse2;
}
if (n4){
for (inc=0; inc < num; inc++)
document.write('<layer name=dots'+inc+' top=0 left=0 width='+inc/3+' height='+inc/3+' bgcolor=#ffffff></layer>');
}
else{
if (ie&&!o6){
document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
}
for (inc=0; inc < num; inc++)
document.write('<div id="dots'+inc+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:'+ inc/3+';height:'+inc/3+';background:#ffffff;font-size:1">.</div>');
if (ie&&!o6) document.write("</div></div>");
}
function pos(){
h=(ie)?document.body.clientHeight:window.innerHeig ht-20;
w=(ie)?document.body.clientWidth:window.innerWidth-20;
ry=Math.round(Math.random()*h);
rx=Math.round(Math.random()*w);
rep=Math.round(Math.random()*3);
if (rep == 3)ry=0;
if (rep == 2)ry=h;
if (rep == 1)rx=0;
if (rep == 0)rx=w;
py=ry;
px=rx;
}
pos();
function followleader(){
sy=(!ie)?window.pageYOffset:0;
sx=(!ie)?window.pageXOffset:0;
if (ie) outer.style.top=document.body.scrollTop;
for (inc=0; inc < num; inc++){
randomcol=col[Math.floor(Math.random()*col.length)];
temp1=eval(_d+_a+"dots"+inc+_r+_s);
temp1.visibility=v;
if (inc < num-1){
temp2=eval(_d+_a+"dots"+(inc+1)+_r+_s);
temp1.top=temp2.top;
temp1.left=temp2.left
}
else{
temp1.top=py+sy;
temp1.left=px;
}
if (n4)temp1.bgColor=randomcol;
else temp1.background=randomcol;
}
}
function bomb(){
ay=MAy-py;
ax=MAx-px;
angle=Math.round(Math.atan2(ay,ax)*180/Math.PI);
if (angle < 0) angle += 360;
MAdy=py-MAy;
MAdx=px-MAx;
distance=Math.floor(Math.sqrt(MAdx*MAdx+MAdy*MAdy) );
go_y = Math.round(vel*Math.sin(angle*Math.PI/180));
go_x = Math.round(vel*Math.cos(angle*Math.PI/180));
py+=go_y;
px+=go_x;
if (distance < vel) pos();
followleader();
tmr=setTimeout("bomb()",20);
}
bomb();
function dsbl(){
v=(n4)?"hide":"hidden";
put=true;
MAx=0;
MAy=0;
setTimeout('clearTimeout(tmr)',stopafter+100);
}
setTimeout('dsbl()',stopafter);
//-->
</script>

-------------------------
TITLE Chạy .....
-------------------------

Code:

<script language=JavaScript>
var txt=" ..:: WelCome To Website | wWw.KyNiemB2.Top1.Vn | Mang Giai Tri Online -> 12B2 THPT EaH'Leo - Daklak - Design : HoangVu Entertainment©️ -";
var expert=200;
// speed of roll
var refresh=null;
function marquee_title(){
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.lenghth)+txt.charAt(0);
refresh=setTimeout("marquee_title()",expert);
}
marquee_title();
</script>

------------------------------------
Dòng Chữ Chạy Dưới web ...
------------------------------------

Code:

<SCRIPT language=JavaScript>
puchtit=")«-»(..:: Welcome To WwW.NhoOi.Kiss.To ::..)«-»(";
letrero2="·.¸¸.·´´¯`··._.·";
letrero1="·.¸¸.·´´¯`··._.·";ultimo1=letr ero1.length-1;
ultimo2=letrero2.length-1;
tiempo=setTimeout("scroll()",.100);
function scroll()
{
aux1=letrero1.charAt(ultimo1-1);
letrero1=aux1+letrero1.substring(0,ultimo1-1);
aux2=letrero2.charAt(0);
letrero2=letrero2.substring(1,ultimo2+1)+aux2;
window.status="(" + letrero1 + ")(" + letrero2 + puchtit + letrero1 + ")(" + letrero2 + ")";
tiempo=setTimeout("scroll()",.100);
return true;
}
// -->
</script>

-------------------------------------
Tạo 1 Button Giờ Trên Website
-------------------------------------

Code:

<SCRIPT language=JavaScript>
<!-- Begin
day = new Date();
miVisit = day.getTime();
function clock() {
dayTwo = new Date();
hrNow = dayTwo.getHours();
mnNow = dayTwo.getMinutes();
scNow = dayTwo.getSeconds();
miNow = dayTwo.getTime();
if (hrNow == 0) {
hour = 12;
ap = " AM";
} else if(hrNow <= 11) {
ap = " AM";
hour = hrNow;
} else if(hrNow == 12) {
ap = " PM";
hour = 12;
} else if (hrNow >= 13) {
hour = (hrNow - 12);
ap = " PM";
}
if (hrNow >= 13) {
hour = hrNow - 12;
}
if (mnNow <= 9) {
min = "0" + mnNow;
}
else (min = mnNow)
if (scNow <= 9) {
secs = "0" + scNow;
} else {
secs = scNow;
}
time = hour + ":" + min + ":" + secs + ap;
document.form.button.value = time;
self.status = time;
setTimeout('clock()', 1000);
}
function timeInfo() {
milliSince = miNow;
milliNow = miNow - miVisit;
secsVisit = Math.round(milliNow / 1000);
minsVisit = Math.round((milliNow / 1000) / 60);
alert("There have been " + milliSince + " milliseconds since midnight, January 1, 1970. "
+ "You have spent " + milliNow + " of those milliseconds on this page. "
+ ".... About " + minsVisit + " minutes, and "
+ secsVisit + " seconds.");
}
document.write("<center><form name=\"form\">"
+ "<input type=button value=\"Click for info!\""
+ " name=button onClick=\"timeInfo()\"></form></center>");
onError = null;
clock();
// End -->
</SCRIPT>

--------------------------
Bộ Đếm 10 , 9 ....0
--------------------------

Code:

<!---------------------------------------- NOJ DUNG --------------------->
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<!------------------------------- Thanh Trượt ---->
<STYLE>BODY A:link {
COLOR: #253d59; TEXT-DECORATION: none
}
A:visited {
COLOR: #253d59; TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
padding:0px; BACKGROUND: #ffffff; MARGIN: 0px; COLOR: #253d59; tahoma:
}
A:active {
padding:0px; BACKGROUND: #ffffff; MARGIN: 0px; COLOR: #253d59; tahoma:
}
HTML {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #8b8b8b; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #7a7a7a
}
BODY {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #8b8b8b; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #7a7a7a
}
</STYLE>
<!------------------------- Kieu Chu ----------------->
<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<CENTER><B><FONT style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS"
color=#ffff00>[</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS"
color=#ff3333> <A href="http://www.kyniemb2.top1.vn/">w</A></FONT><A
href="http://www.kyniemb2.top1.vn/"><FONT style="FONT-SIZE: 40pt"
face="Comic Sans MS" color=#cc00ff>W</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 40pt"
face="Comic Sans MS" color=#ff3333>w.</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 40pt"
face="Comic Sans MS">K<FONT color=#00ff00>y</FONT><FONT
color=#ff0000>Ni</FONT>e<FONT color=#ffff00>m</FONT><FONT
color=#cc00ff>B2</FONT>.T<FONT color=#00ff00>o</FONT>p<FONT
color=#ff3399>1</FONT>.V<FONT color=#ff0000>n</FONT></FONT></A><FONT
style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS" color=#ff3333> </FONT><FONT
style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS" color=#ffff00>]<BR></FONT><FONT
face="Comic Sans MS" color=#ff3399 size=6>Thay Đôi? Tên Miê`n Chính Thú*c
</FONT></B>
<DIV id=txt align=center></DIV><!--------------------- Doạn CODE ---------------->
<SCRIPT type=text/javascript>
var c=10;
var t;
var theDate = new Date();
s=theDate.getSeconds();

function ChangeUrl(site){
document.getElementById("txt").innerHTML='<br><br> <br><h3><a href="http://www.NHOOI.KISS.TO" target=Index><font face="Comic Sans MS" color=3366CC></a><br><a href="'+site+'" target=Index><font color=FF00FF><big>Click vào đây đê? vào Trang Chu? </big></font></font></a></h3><br><br><br><p align="center"><FONT face="Tahoma">Trình duyệt sẽ tự động chuyển sang <b><font color=blue>'+site+'</font></b> trong vòng <b><font color=red>'+c+'</font></b> gi&acirc;y nữa.<br></Font>';
document.getElementById("txt").innerHTML+='<strong ><a href="'+site+'" target="_top" onClick="this.style.behavior=\'url(#default#homepa ge)\';this.setHomePage(\'http://nhooi.kiss.to\');"><Font Face="Tahoma">Click vào đ&acirc;y nếu bạn chờ qu&aacute; l&acirc;u [ Click ] Vao Day Cung Duoc !^^.</a></strong><br></span></p></Font>';
c-=1;
url=site;
t=setTimeout("ChangeUrl(url)",1000);
stopCount(c,url);
}

function stopCount(c,link){
if(c==-1)
{clearTimeout(t);
location.href=link;}
}
</SCRIPT>

<SCRIPT>
ChangeUrl('Http://KyNiemB2.Top1.Vn');
</SCRIPT>
<!---------------- Chu 2 -------------------->
<FONT face="Comic Sans MS" size=6><B><FONT
color=#ff0000>Design</FONT></B><B><FONT color=#00ff00> </FONT><FONT
color=#cc00ff>:</FONT><FONT color=#00ff00> </FONT><FONT
color=#ffff00>Hô`</FONT><FONT color=#00ff00> Ho</FONT>àng<FONT color=#00ff00>
</FONT><FONT color=#0000ff>Vũ</FONT><FONT color=#00ff00> </FONT><FONT
color=#cc00ff>®️</FONT><FONT color=#00ff00><BR></FONT></B><FONT
color=#ffff00>Website</FONT><FONT color=#00ff00>
:wWw.KyNiemB2.Top1.Vn</FONT></FONT><FONT color=#00ff00
size=6><BR></FONT></CENTER>
</TEXTAREA></P></BODY></HTML>

------------------------------------
Chữ ẩn hiện và thay đổi chữ
------------------------------------

Code:

<script LANGUAGE="JavaScript">

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->
<!-- ThangBomBH, thangbombh@thangbombh.zzn.com. -->

<!-- Begin
// add as many or as few messages as you would like
var msg=new Array()
msg[0]="<CENTER>Chao mung cac ban den voi ThangBomBH Homepages ...!</CENTER>";
msg[1]="<CENTER>...Chuc cac ban luon thanh dat va vui ve.</CENTER>";
msg[2]="<CENTER>Just type in \"<A href='http://thangbombh.sg.st/'>Thangbombh.sg.st</A>\"</CENTER>";
msg[3]="<CENTER>Cam on cac ban da ghe tham !</CENTER>";

// set your first set of colors. Use as many or as few as you wish.
var colors1=new Array("ffffff", "eeeeff", "ddddff", "ccccff", "bbbbff", "aaaaff", "9999ff",
"8888ff", "7777ff", "6666ff", "5555ff", "4444ff", "3333ff","2222ff", "1111ff", "0000ff")

//set your second set of colors
// *** must have exactly the same number of colors as the array above ***
var colors2=new Array("ffffff", "ffeeee", "ffdddd", "ffcccc", "ffbbbb", "ffaaaa", "ff9999",
"ff8888", "ff7777", "ff6666", "ff5555", "ff4444", "ff3333", "ff2222", "ff1111", "ff0000")

//set the height of the display in pixels
high=60;

//set the width of the display in pixels
wide=350;

//set the pixel coordinates for the upper left hand corner of the display
Xpos=220;
Ypos=180;

// move the display away from the edges of the background
pad=15;

// set the background color of the display
bgcol="ffffff";

//add a background image if you want.
// *** for no image, just leave empty quotes (ex. cellbg=""; ) ***
cellbg="faderbg.jpg";

// set the font
fntFam="verdana,helvetica,arial";
fntSize=14;

// set how how many seconds you want the message to stay remain at totality.
pause=2.5;


// Do not edit these values below!!!

icolor=0;
mcolor=1;
imsg=0;
spWidth=wide-(2*pad);
totality=false;
glowing=true;
var theMsg="";
var cellcontent="";
pause=pause*1000;
if(cellbg.length>4){cellbg=" background="+cellbg}
else{cellbg="";}

function doPause(){
totality=false; t=setTimeout("changecolor()",pause);
}
function initiate(){
getContentColor();
getMsg();
getCellContent();
if(document.all){
msgbg.innerHTML=cellcontent;
msgfade.innerHTML=theMsg;
msgbg.style.posLeft=Xpos;
msgbg.style.posTop=Ypos;
msgfade.style.posLeft=Xpos+pad;
msgfade.style.posTop=Ypos+pad;
t=setTimeout("changecolor()",50);}
if(document.layers){
document.msgbg.document.write(cellcontent);
document.msgbg.document.close();
document.msgfade.document.write(theMsg);
document.msgfade.document.close();
document.msgbg.left=Xpos;
document.msgbg.top=Ypos;
document.msgfade.left=Xpos+pad;
document.msgfade.top=Ypos+pad;
t=setTimeout("changecolor()",100);}
}
function changecolor(){
if(totality==true){doPause();}
else{
getMsg();
getContentColor();
if(document.all){
msgfade.innerHTML=theMsg;
t=setTimeout("changecolor()",50);}
if(document.layers){
document.msgfade.document.write(theMsg);
document.msgfade.document.close();
t=setTimeout("changecolor()",70);}
}
}
function getFadeColor(){
icolor=icolor-1;
if(mcolor==1){contentcolor=colors1[icolo
r];}
else{contentcolor=colors2[icolor];}
}
function getGlowColor(){
icolor=icolor+1;
if(mcolor==1){contentcolor=colors1[icolo
r];}
else{contentcolor=colors2[icolor];}
}
function changemsg(){
if(imsg==msg.length-1){imsg=0; mcolor=1;}
else if(imsg != msg.lenght-1 && mcolor==1){imsg=imsg+1; mcolor=0;}
else{imsg=imsg+1; mcolor=1;}
}
function getContentColor(){
if(icolor==colors1.length-1 && glowing==true){
getFadeColor(); glowing=false; totality=true;}
else if(icolor < colors1.length && glowing==true){
getGlowColor();}
else if(icolor < 1 && glowing==false){changemsg(); getGlowColor(); glowing=true;}
else{getFadeColor();}
}
function getMsg() {
theMsg="<span style='font-size:"+fntSize+"pt; font-family:"+fntFam+"; width:"+spWidth+";'>"
theMsg+="<B><font color="+contentcolor+">"+msg[imsg]+"</font></B> "
theMsg+="</span>"
}
function getCellContent(){
cellcontent="<TABLE height="+high+
" width="+wide+" bgcolor="+bgcol+" cellpadding=0 cellspacing=0><TR><TD"+cellbg+"> </TD></TR></TABLE>"}
// End -->
</script>

</HEAD>

<!-- STEP TWO: Insert the onLoad event handler into your BODY tag -->

<BODY onLoad="initiate()">

<!-- STEP THREE: Copy this code into the BODY of your HTML document -->

<DIV id=msgbg style="position: absolute;"></DIV>
<DIV id=msgfade style="position: absolute;"></DIV>
<!-- Script Size: 5.17 KB -->

Link đổi màu tự động
---------------------------

Code:

<script LANGUAGE="JavaScript">

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->

<!-- Begin
function initArray() {
for (var i = 0; i < initArray.arguments.length; i++) {
this[i] = initArray.arguments[i];
}
this.length = initArray.arguments.length;
}
var colors = new initArray(
"red",
"blue",
"green",
"purple",
"black",
"tan",
"red");
delay = .5; // seconds
link = 0;
vlink = 2;
function linkDance() {
link = (link+1)%colors.length;
vlink = (vlink+1)%colors.length;
document.linkColor = colors[link];
document.vlinkColor = colors[vlink];
setTimeout("linkDance()",delay*1000);
}
linkDance();
// End -->
</script>
<p><a href="http://thangbombh.sg.st">Welcome to ThangBomBh Homepages !</a></p>

<!-- Be sure to include some links in your HTML page! -->

<!-- Script Size: 0.98 KB -->

----------------------------------
Chữ vòng quanh theo con trỏ
----------------------------------

Code:

<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: ThangBomBH (thangbom_bh@yahoo.com) -->
<!-- Web Site: http://thangbombh.sg.st -->

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->

<!-- Begin
if (document.all) {
//Things you can alter
yourLogo = "Welcome to ThangBomBH Homepages !"; //Not less than 2 letters!
logoFont = "Arial";
logoColor = "000000";
//Nothing needs altering below!
yourLogo = yourLogo.split('');
L = yourLogo.length;
TrigSplit = 360 / L;
Sz = new Array()
logoWidth = 100;
logoHeight = -30;
ypos = 0;
xpos = 0;
step = 0.03;
currStep = 0;
document.write('<div id="outer" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i = 0; i < L; i++) {
document.write('<div id="ie" style=& quot;position:absolute;top:0px;left:0px;
'
+'width:10px;height:10px;font-family:'+logoFont+';font-size:12px;'
+'color:'+logoColor+';text-align:center">'+yourLogo[i]+'</div>');
}
document.write('</div></div>');
function Mouse() {
ypos = event.y;
xpos = event.x - 5;
}
document.onmousemove=Mouse;
function animateLogo() {
outer.style.pixelTop = document.body.scrollTop;
for (i = 0; i < L; i++) {
ie[i].style.top = ypos + logoHeight * Math.sin(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180);
ie[i].style.left = xpos + logoWidth * Math.cos(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180);
Sz[i] = ie[i].style.pixelTop - ypos;
if (Sz[i] < 5) Sz[i] = 5;
ie[i].style.fontSize = Sz[i] / 1.7;
}
currStep -= step;
setTimeout('animateLogo()', 20);
}
window.onload = animateLogo;
}
// End -->
</script>
<!-- Script Size: 1.93 KB -->

------------------------------------------------
Chữ chạy theo con trỏ, chữ này có bóng
------------------------------------------------

Code:

<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: ThangBomBH (thangbom_bh@yahoo.com) -->
<!-- Web Site: http://thangbombh.sg.st -->

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->

<!-- Begin
message = 'Welcome to ThangBomBH Homepages !';
FonT = 'Verdana';
ColoR = '999999';
SizE = 3; //1 to 7 only!

var amount = 5, ypos =- 50, xpos = 0, Ay = 0, Ax = 0, By = 0, Bx = 0, Cy = 0, Cx = 0, Dy = 0, Dx = 0, Ey = 0, Ex = 0;
if (document.layers) {
for (i = 0; i < amount; i++) {
document.write('<layer name=nsl'+i+' top=0 left=0><font face='+FonT+' size='+SizE+' color='+ColoR+'>'+message+'</font></layer>');
}
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function nsmouse(evnt) {
xpos = evnt.pageX + 20;
ypos = evnt.pageY + 20;
}
window.onMouseMove = nsmouse;
}
else if (document.all) {
document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
for (i = 0; i < amount; i++) {
document.write('<div id="text"'+i+' style=& quot;position:absolute;top:0px;left:0px;
width:400px;height:20px"><font face='+FonT+' size='+SizE+' color='+ColoR+'>'+message+'</font></div>')
}
document.write("</div>");
document.write("</div>");
function iemouse() {
ypos = event.y + 20;
xpos = event.x + 20;
}
window.document.onmousemove = iemouse;
}
function makefollow() {
if (document.layers) {
document.layers['nsl'+0].top = ay;
document.layers['nsl'+0].left = ax;
document.layers['nsl'+1].top = by;
document.layers['nsl'+1].left = bx;
document.layers['nsl'+2].top = cy;
document.layers['nsl'+2].left = cx;
document.layers['nsl'+3].top = Dy;
document.layers['nsl'+3].left = Dx;
document.layers['nsl'+4].top = Ey;
document.layers['nsl'+4].left = Ex;
}
else if (document.all) {
outer.style.pixelTop = document.body.scrollTop;
text[0].style.pixelTop = ay;
text[0].style.pixelLeft = ax;
text[1].style.pixelTop = by;
text[1].style.pixelLeft = bx;
text[2].style.pixelTop = cy;
text[2].style.pixelLeft = cx;
text[3].style.pixelTop = Dy;
text[3].style.pixelLeft = Dx;
text[4].style.pixelTop = Ey;
text[4].style.pixelLeft = Ex;
}
}
function move() {
ey = Ey += (ypos - Ey) * 0.2;
ex = Ex += (xpos - Ex) * 0.2;
dy = Dy += (ey - Dy) * 0.3;
dx = Dx += (ex - Dx) * 0.3;
cy = Cy += (dy - Cy) * 0.4;
cx = Cx += (dx - Cx) * 0.4;
by = By += (cy - By) * 0.5;
bx = Bx += (cx - Bx) * 0.5;
ay = Ay += (by - Ay) * 0.6;
ax = Ax += (bx - Ax) * 0.6;
makefollow();
setTimeout('move()', 10);
}
window.onload=move;
// End -->
</script>
<!-- Script Size: 2.91 KB -->

-------------------------------------
Chuỗi các ngôi sao bay theo Mouse
-------------------------------------

Chú ý : Cần ảnh 6 ngôi sao , đặt nó trong 1 thư mục có tên là Images, bên ngoài thư mục đó là trang web có chứa đoạn mã bên dưới

Code:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Hieu u'ng JavaScript - Le Quang Anh Hu'ng</TITLE>

<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=x-user-defined">

<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>

<META content="Le Quang Anh Hu'ng Homepage" name=Author>

<script language=JavaScript>

<!--Che dấu những trình duyệt mà không biết JavaScript (ở đây sử dụng câu lệnh If và else if)

var version = 0;

if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 4") != -1) version = 5;

else if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 3") != -1) version = 1;

else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/4") != -1) version = 4;

else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/4.5") != -1) version = 7;

else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/3") != -1) version = 3;

else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/2") != -1) version = 2;

else if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 4.5") != -1) version = 6;

else version = 8;

// -->

</SCRIPT>

<STYLE> <!-- Nơi đây dùng để tạo mẫu kích thước, vị trí cho Images(6 ngôi sao)--> #trailsprite1 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 1px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 100

}

#trailsprite2 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

}

#trailsprite3 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

}

#trailsprite4 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

}

#trailsprite5 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

}

#trailsprite6 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

}

</STYLE>

</HEAD>

<BODY bgColor=#000000> <!-- chỉ màu nền background color -->

<script language=JavaScript1.1>

if (version > 3) <!-- Nếu ver > 3 (JavaScript) khi đó sẽ xuất ra màn hình bức ảnh thứ 1 và thứ tự tiếp theo ứng với mỗi images bao gồm chiều cao, viền, tên, Id -->

document.write('<div id="trailSprite1"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif1.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite1img"></div><div id="trailSprite2"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif2.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite2img"></div><div id="trailSprite3"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif3.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite3img"></div><div id="trailSprite4"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif4.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite4img"></div><div id="trailSprite5"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif5.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite5img"></div><div id="trailSprite6"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif6.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite6img"></div>')

</SCRIPT>

<script language=JavaScript> <!-- Nơi dòng lệnh này hỗ trợ cho trình duyệt Netscape không có cũng chẳng sao -->

<!--

NS4 = (("Netscape"==navigator.appName) && ("4"<=parseInt(navigator.appVersion)))

window.name = "right" <!-- Bạn phải cẩn thận ngay chổ chữ "right" đây là chỗ nguy hiểm chết người nếu bạn không để ý frames của bạn sẽ sổ tầm bậy liền đó, chính vì vậy bạn ấn định để sổ frames tên gì thì phải đặt tên đó à nghe! -->

// -->

</SCRIPT>

<script language=Javascript1.1>

<!--

var isNS = (navigator.appName == "Netscape");

layerRef = (isNS) ? "document" : "document.all";

styleRef = (isNS) ? "" : ".style";

var queue = new Array();var NUM_OF_TRAIL_PARTS = 6

for (x=1; x < 7; x++)

{ ///////////////Image Preload

eval("trailSpriteFrame" + x + "=new Image(10,10);");

eval("trailSpriteFrame" + x + ".src='images/trailgif"+x+".gif';");

}////////////////////////////////////////////////Đối tượng vệt ngôi sao chạy theo mouse

function trailSpriteObj(anID)

{

this.trailSpriteID = "trailSprite" + anID; //Tùy đằng trước

this.imgRef = "trailSprite" + anID + "img"; //Chuyển tới tên những ngôi sau

this.currentFrame = 1; //nhìn thấy khung

this.animateTrailSprite = animateTrailSprite; //Khai báo phương pháp vòng lặp đối tượng

}

function animateTrailSprite()

{

if (this.currentFrame <7)

{// Nếu có hoạt cảnh (mà) những khung rời bỏ, thay đổi những ngôi sao kết cấu hiện thời

if (isNS)

{ //Phát hiện ra bộ duyệt và thực hiện sự chuyển đổi hình ảnh

eval("document['"+this.imgRef+"'].src=trailSpriteFrame" + this.currentFrame + ".src");

}

else

{

eval("document['"+this.imgRef+"'].src=trailSpriteFrame" + this.currentFrame + ".src");

}

this.currentFrame ++; //và tăng thêm hiện thời những đối tượng hình ảnh

}

else

{ //Khung hiện hành như vậy đạt đến giới hạn nó che dấu ngôi sao

eval(layerRef + '.' + this.trailSpriteID + styleRef + '.visibility="hidden"');

}

}/////////////////////////////////////////////////////////////////

function processAnim()

{

for(x=0; x < NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++)

queue[x].animateTrailSprite();

}

function processMouse(e)

{

currentObj = shuffleQueue();

if (isNS)

{

eval("document." + currentObj + ".left=e.pageX-0;");

eval("document." + currentObj + ".top=e.pageY+5;");

}

else

{

eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelLeft=event.clientX+document.body.scro llLeft-0;");

eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelTop=event.clientY+document.body.scrol lTop+5;");

}

}

function shuffleQueue()

{

lastItemPos = queue.length - 1;

lastItem = queue[lastItemPos];

for (i = lastItemPos; i>0; i--)

queue[i] = queue[i-1];

queue[0] = lastItem;

queue[0].currentFrame = 1; //sự sắp đặt lại số thứ tự hình ảnh của những đối tượng & làm cho ngôi sao rõ ràng thêm

eval(layerRef + '.' + queue[0].trailSpriteID + styleRef + '.visibility="visible"');

return queue[0].trailSpriteID;

}

function init()

{

for(x=0; x<NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++) //Sắp hàng đầy đủ vệt dài của đối tượng

queue[x] = new trailSpriteObj(x+1);

if (isNS)

{

document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);

}

document.onmousemove = processMouse;

setInterval("processAnim();",25);

}

if (version > 3)

window.onload = init;

// -->

</SCRIPT>

</body>

</html>


Shop 2 Của Admin

Chữ ký của : Admin

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://giaitrigame24h.tk
 

Tổng Hợp Các Đoạn Code JavaScRipt Hay Cho forum

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» GeosatPro HDVR3500-mẫu đầu thu linux mới hỗ trợ xbmc, web browser, youtube, iptv
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Thiếu_gia_9x♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ vspace=1 /> » CÁC MÃ CODE HAY-
Chuyển đến Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog.com